Mic tratat de micropolitologie

(Nu se studiază la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (S.N.S.P.A.), pentru că-i o școală de guvernare…)

–***–

Preambul *** Preamble *** Préambule *** преамбула

În România, știința politică are o tradiție, dar nu are un strămoș recunoscut. Pentru elevii/studenții din generația născută după cel de-al doilea război mondial, au fost propuși diverși maeștri ca părinți fondatori; ar putea fi Machiavelli, Karl Marx, Lenin, Ceaușescu, Iliescu, Băsescu și, astăzi, Miles Mraconia ( J ), printre alții. Să începem cu remarci din anumite studii, înainte de aprofundarea domeniilor de interes…***  In Romania, political science has a tradition but it does not have an eponymous ancestor. To the students of the generation born of the second world war, various masters proposed as founding fathers; it could be Machiavelli, Karl Marx, Lenin, Ceauşescu, Iliescu, Băsescu and, today, Miles Mraconia, among others. Let’s start with remarks about the studies before listing the areas of interest … ***  En Roumanie la science politique a une tradition mais elle n’a pas d’ancêtre éponyme. Aux étudiants de la génération issue de la seconde guerre mondiale, divers maîtres ont proposé comme pères fondateurs; ce pouvait être Machiavel, Karl Marx, Lénine, Ceaușesco, Iliesco, Băsesco et, aujord’hui, Miles Mraconia, parmi d’autres. Commençons par des remarques sur les études avant d’énumérer les centres d’intérêt…  ***  В Румынии у политической науки есть традиция, но у нее нет одноименного предка. Для учеников поколения, родившихся во второй мировой войне, различные мастера предлагали отцов-основателей; это могли быть Макиавелли, Карл Маркс, Ленин, Чаушеску, Илиеску, Бэсску и, сегодня, Майлс Маркония и другие. Начнем с замечаний об исследованиях, прежде чем перечислять интересующие нас области …

–***–

Eu cred că o ţară care încearcă să prospere prin stabilirea de taxe mari este ca un om care, stând într-o găleată, încearcă să se ridice trăgând de mâner. [1]

Şi mai trebuie să ştim că ajutorul extern trebuie înţeles ca un  transfer de bani de la oamenii săraci din ţările bogate către oamenii bogaţi din ţările sărace. [2]

Iar dacă tu crezi că sistemul de sănătate este scump acum, stai să vezi cât va costa când o să fie gratuit! [3]

Să nu uitam că, în general, arta de a guverna constă în capacitatea de a lua cât mai mulţi bani de la o parte de cetăţeni, pentru a o da altora. [4]

Pentru că, guvernul este o mare invenţie, prin care toată lumea se chinuie să trăiască pe cheltuiala altora. [5]

Şi apoi, un guvern suficient de mare, încât să-ţi dea tot ce ai nevoie, este suficient de puternic să-ţi ia tot ce posezi. [6]

Iar noi nu am înţeles că democraţia trebuie să însemne mult mai mult, decât doi lupi şi o oaie care votează ce să mănânce la cină. [7]

Şi nici că răul inerent al capitalismului este împărţirea neechitabilă a bogăţiilor. Bunul inerent al socialismului este împărţirea echitabilă a sărăciei. [8]

Nici o viaţă, libertate sau proprietate nu este în siguranţă, atâta timp cât aparatul legislativ este în sesiune. [9]

Păi de ce are nevoie ţara asta: mai mulţi politicieni fără loc de muncă! [10]

–-***–-

______________________________________

  • Bibliografie

[1] Winston Churchill

[2] Douglas Casey

[3] P.J. O’Rourke

[4] Voltaire

[5] Frederic Bastiat

[6] Thomas Jefferson

[7] James Bovard

[8] Winston Churchill

[9] Mark Twain

[10] Edward Langley