Mic tratat despre haină

***
Nu haina îl face pe om. Sufletul! Așa cum frunzele uscate nu urâțesc copacii frumoși, nici haina peticită nu…
(…)
Frunzele uscate ale copacului, ca și hainele omului, se supun Legii Schimbării. Iar Legea Schimbării are următorul enunț: ”Nimic nu se pierde, se transformă din rău în mai rău”.
(…)
Sufletului i se aplică Legea Conservării Energiei… Sau, cum ne spune preotul Lucian Petroaia: ”Moartea există ca fenomen, nu ca realitate existențială”. Adică: ”energia totală a sufletului rămâne nemodificată în timp, indiferent de natura proceselor interne ce au loc în sistem”. Pe șleau: omul care s-a născut cu suflet bun, rămâne așa, indiferent de…
(…)
Să observăm că Legea Schimbării face ca Legea Conservării Energiei să pară ceea ce nu este… Și haina…
(…)
De altfel, concluzionasem, cândva…
(…)
Haina chiar nu face totul
Poate fi de mare firmă
Când capu-i gol ”pe de-a-ntregul” /(”to a large extent”)
Spiritul nu se ”exprimă” /(”no comment”).
***