Mic tratat de analiză politică freudiană

***
În teoria psihanalitică a personalității, Freud ne spune că personalitatea este compusă din trei elemente: id, ego-ul și superego care conlucrează pentru a crea comportamente umane complexe.
(…)
Id-ul este singura componentă a personalităţii care este prezentă de la naștere. Acest aspect al personalităţii este în întregime inconștient și include comportamentele instinctive și primitive. Id-ul este sursa tuturor energiilor psihice, este componenta principală a personalităţii și este condus de principiul plăcerii. Are drept scop satisfacerea imediată a tuturor dorințelor și nevoilor. Dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute imediat, rezultatul este o stare de anxietate sau tensiune. Acest tip de comportament poate fi perturbator și social inacceptabil…
(…)
Ego-ul se dezvoltă din id și se asigură că impulsurile acestuia pot fi exprimate într-un mod acceptabil în lumea reală. Ego-ul funcţionează pe baza principiului realităţii şi se străduieşte să satisfacă dorințele id-ul lui într-un mod realist și social adecvat.
(…)
Superego (supraeul) este aspectul personalităţii care deține toate standardele noastre morale interioare și idealurile achiziționate de la ambii părinti și societate – sentimentul nostru de bine și rău. Supraeul stabilește liniile directoare pentru a face judecăţi. Este responsabil de civilizarea comportamentului…
(…)
Potrivit lui Freud, cheia pentru o personalitate sănătosă este echilibrul dintre id, ego-ul, și superego.
(…)
Teoria lui Freud ar trebui învățată în școlile de studii politice. Analiza politică ar avea un instrument realist de lucru. În rest, povești! Siropuri! Oare, câți oameni trăiesc din analize care nu dau soluții? Mai ales că unii „noaptea se cred analişti politici şi dimineaţa ministru”… Dacă mi-ar răspunde toți, s-ar bloca… chat-ul!
(…)
Revin…
(…)
Perioada 1947-1989 este perioada de id în politica românească. După aceea și până astăzi constatăm „navigarea” în ego… De peste şaptezecişicinci de ani nu avem superego…
(…)
Constatarea este tristă şi duce la… depresie. Tratarea depresiei nu se mai poate face după rețeta Freud, pentru că în șapte ani nu avem nici o șansă! Ne trebuie doctori mulți și „constructivişti”… Aici ajută mult teoriile lui Vance Peavy (”A Constructivist Perspective for the Practicie of counselling in the 21st Century” -1997) /1/ sau pot să ajut eu… De altfel, nu se știe cu certitudine cât de bun psihoterapeut a fost Freud… În schimb a fost un foarte bun… analist politic! Mai ales, când mă gândesc la ”mecanismele psihice ale fenomenelor isterice”, la ”psihopatologia vieţii cotidiene” și la ”problema narcisismului”…
***
Concluzia.
Teoria lui Freud a avut ca bază de studiu lumea politică. El este unul dintre cei mai mari analişti politici ai lumii.
(…)
Să luăm aminte!
(…)
Marcând întâia ruptură în universul aparenţelor, politica, nu psihanaliza, face o introducere în inconştient… Decriptate cu atenție, tratatele de psihanaliză ale lui Freud vor conduce la sistematizarea și codificarea modalităţilor de abordare şi de intervenţie… politică. De altfel, decriptarea unor tratate de psihiatrie psihodinamică (Ex. Glen O. Gabbard etc.) a condus la editarea adevăratelor manuale de management pentru campaniile electorale (ex. abordarea ”transfer şi contratransfer”)…
(…)
”Jocurile politice” acoperă întregul domeniu al dansului și al spectacolului dramatic specific jocurilor… ludice. Sunt jocuri hazlii de tipul ”Spielen der Einbildung, Spiel der Ideen, das ganze dialektische Spiel der kosmologischen Ideen”/”Jocurile închipuirii, jocul ideilor, întregul joc dialectic al ideilor cosmologice”…
(…)
Freud a sesizat că pluralul în psihanaliză, ca și-n politică, este mai mult decât necesar…
***
Sfaturi pentru politicieni.
1.”Cel mai bun lucru pe care îl poţi da duşmanului este iertarea; unui adversar, toleranţa; unui prieten, inima; copilului un bun exemplu; unui tată respectul; mamei tale, o conduită de care să fie mândră, ţie îţi datorezi respectul; tuturor oamenilor, generozitatea.” / “The best thing to give to your enemy is forgiveness; to an opponent, tolerance; to a friend, your heart; to your child, a good example; to a father, deference; to your mother, conduct that will make her proud of you; to yourself, respect; to all men, charity.” (Benjamin Franklin)
2. ”Vindecă-te pe tine însuți și ai grijă de tine!” / ”Cura te ipsum et cura ut valeas!”
***
/1/ „Every worry and trouble, big and small, that a person can experience has an ethical-moral dimension. To ask: what kind of career is best and possible for me is to ask: How should I live my life? We helpers should assist people to find answers to this fundamental moral and existential question.” (From: V. Peavy- Wisdom-Based Helping Practice, Human Science Research Conference, Victoria, B.C., June 2002)