Mic tratat despre legea pieții

***
Tot mai mare-i numărul celor care își încredințează sufletul diavolului! În curând, oferta o să depășească cererea. Va fi ziua în care Satana îl va refuza pe cel care îi va oferi sufletul, șoptindu-i: ”N-am mărunțiș!” sau: ”Prietene, cară-te, sunt destui care stau p-aici!”
(…)
Deși profitabilitatea este criteriul suveran al întreprinderii, intervine legea pieții suprasaturate care ia in calcul mișcările competiției și cerințele clienților… Oricum, piața dă din umeri la întrebarea: ”Quid est moralitas?”
***